Bắc Kạn: Thí điểm mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng Trong năm 2015, tỉnh Bắc Kạn sẽ thực điểm thí điểm “Mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống mại dâm” tại 2 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đồng...
Địa chỉ khám chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục