Hơn 15 nghìn người được tiếp cận, cung cấp dịch vụ dự phòng HIV

Hơn 15 nghìn người được tiếp cận, cung cấp dịch vụ dự phòng HIV

09/06/2021 14:00

(Chinhphu.vn) - Tính đến 31/3/2021, Dự án phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Dự án VUSTA) đã tiếp cận và cung cấp dịch vụ dự phòng HIV cho 15.204 người, chuyển gửi xét nghiệm 5,805 người (38,2%), phát hiện 295 người nhiễm (5,1%) và kết nối 288 người với điều trị ARV (98%).

Đồng Nai: Mục tiêu 90 thứ 3 vượt 2,3% so với chỉ tiêu

Đồng Nai: Mục tiêu 90 thứ 3 vượt 2,3% so với chỉ tiêu

11/11/2020 18:18

Thực hiện mục tiêu 90-90-95 trong phòng chống HIV/AIDS, đến cuối tháng 9/2020, Đồng Nai đã đạt được mục tiêu thứ 3 là 97,3% số người được điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế, giảm nguy cơ lây truyền, vượt 2,3% so với kế hoạch đã đề ra.

Top