Đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS
Số văn bản 4783
Ký hiệu BYT-AIDS
Ngày ban hành 23/08/2017
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4744/QĐ-BYT 08/12/2010 Quyết định ban hành "Hướng dẫn triển khai thực hiện phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc"
3101/QĐ-UBND 01/12/2010 Quyết định Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Khánh Hòa
3096/QĐ-UBND 01/12/2010 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Khánh Hòa
6483/UBND-VX 24/11/2010 Về việc đánh giá chất lượng thuốc điều trị bệnh sốt rét, lao, HIV/AIDS và một số loại thuốc kháng sinh
2123/QĐ-TTg 22/11/2010 Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015
2133/TTG-QHQT 19/11/2010 Công văn số 2133/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Bổ sung danh mục dự án hợp tác do UNODC tài trợ thực hiện chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm
66/KH-UBND 16/11/2010 Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa năm 2011 và tầm nhìn đến năm 2020
8172/VPCP-KGVX 10/11/2010 Công văn số 8172/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Chuẩn bị nội dung Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
2118/QĐ-UBND 02/11/2010 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
7827/VPCP-KGVX 01/11/2010 Công văn số 7827/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm
7553/VPCP-KGVX 21/10/2010 Công văn số 7553/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v mua xe ô tô phục vụ công tác phòng, chống ma túy
06/QĐ-UBND 16/09/2010 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng mức trợ cấp tiền ăn cho người bán dâm, người nghiện ma túy đang được giáo dục tập trung tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội tỉnh Bạc Liêu
6519/VPCP-KGVX 15/09/2010 Công văn số 6519/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thuốc cai nghiện ma túy "Thiên Thanh Hoàn"
4873/UBND-VX 14/09/2010 Về Quy chế hoạt động của BCĐ phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm tỉnh
3145/QĐ-UBND 08/09/2010 Quyết định bổ sung thành viên trợ lý Ban Quản lý Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa
4735/UBND-VX 07/09/2010 Về việc đánh giá 5 năm thực hiện công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm
3121/QĐ-UBND 07/09/2010 Quyết định phê duyệt chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa
4747/UBND-VX 07/09/2010 Chủ trương xây dựng khu quản lý, nuôi dưỡng người tâm thần và điều trị người nhiễm HIV
10/CT-UBND 01/09/2010 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011
4296/UBND-KTTC 17/08/2010 Về việc nghiên cứu, đề xuất chủ trương điều chỉnh, bổ sung nhà điều trị Methadone của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa