Đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS
Số văn bản 4783
Ký hiệu BYT-AIDS
Ngày ban hành 23/08/2017
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2123/QĐ-CT 24/10/2009 Quyết định về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng,chống tệ nạn mại dâm tỉnh Tuyên Quang
7375/VPCP-QHQT 21/10/2009 Công văn số 7375/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội thảo khu vực về đấu tranh chống mại dâm và du lịch tình dục
29/CT-UBND 20/10/2009 Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010
1591/QĐ-UBND 20/10/2009 Về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015"
4095/KH-UBND 15/10/2009 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015
293/TB-VPCP 21/09/2009 Thông báo số 293/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp bàn về các giải pháp để thu hút kinh phí tài trợ từ Quỹ Toàn cầu cho công tác phòng, chống HIV/AIDS
1601/TTG-QHQT 08/09/2009 Công văn số 1601/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt dự án trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS
2167/QĐ-UBND 07/09/2009 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo dự án phòng chống HIV/AIDS do Ngân hàng thế giới viện trợ không hoàn lại
755/QĐ-UBND 04/09/2009 Về việc thành lập Ban công tác kỹ thuật 3 bên về phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Khánh Hòa
6074/VPCP-KGVX 03/09/2009 Công văn số 6074/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại tỉnh Quảng Ninh
1408/CT-TTg 01/09/2009 Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
5596/VPCP-KGVX 17/08/2009 Công văn số 5596/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tìm hiểu sự việc báo nêu về bài thuốc cai nghiện ma túy
5495/VPCP-KGVX 11/08/2009 Công văn số 5495/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2009 của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy
227/TB-VPCP 30/07/2009 Thông báo số 227/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
4654/VPCP-KGVX 09/07/2009 Công văn số 4654/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị nội dung họp Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1214/QĐ-UBND 02/07/2009 Quyết định bổ sung kinh phí để tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm
2997/QĐ-UBND 17/06/2009 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội
1345/QĐ-UBND-NC 11/06/2009 Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Khánh Hòa
3689/VPCP-QHQT 04/06/2009 Chưa được phân loại số 3689/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Cục Phòng, chống HIV/AIDS tiếp nhận viện trợ
3649/VPCP-KGVX 02/06/2009 Công văn số 3649/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v đơn vị làm đầu mối dự án Phòng, chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam (HAARP)