Đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS
Số văn bản 4783
Ký hiệu BYT-AIDS
Ngày ban hành 23/08/2017
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
9/TB-VPCP 06/01/2008 Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc hoàn thiện dự thảo đề án: "Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
03/QĐ-TTg 03/01/2008 Quyết định Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
272/TB-VPCP 27/12/2007 Thông báo số 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
5935/QĐ-UBND 11/12/2007 Quyết định Ban hành quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm
1843/TTG-QHQT 28/11/2007 Công văn số 1843/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Bổ sung danh mục yêu cầu Quỹ Toàn cầu tài trợ cho Bộ Y tế về phòng chống HIV/AIDS (vòng 6)
5130 /UBND-YT 21/11/2007 Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuy, mại dâm
6609/VPCP-VX 14/11/2007 Công văn số 6609/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ : V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1225/QĐ-TTg 13/11/2007 Quyết định Về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập
1225/QĐ-TTg 13/11/2007 Về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập
1669/TTG-QHQT 08/11/2007 Công văn số 1669/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Phê duyệt văn kiện dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam giai đoạn III, 2007-2012"
225/TB-VPCP 07/11/2007 Thông báo số 225/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV
5442/VPCP-VX 26/09/2007 Công văn số 5442/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.
5193/VPCP-QHQT 14/09/2007 Công văn số 5193/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Bộ Y tế tiếp nhận thuốc ARV điều trị HIV/AIDS
4341/VPCP-VX 06/08/2007 Công văn số 4341/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.
947/TTG-QHQT 16/07/2007 Công văn số 947/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Dự án "Tiếp thị xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS - giai đoạn 2007-2010"
848/TTG-QHQT 28/06/2007 Công văn số 848/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Bổ sung kinh phí cho dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam-Giai đoạn II"
3447/VPCP-XDPL 22/06/2007 Công văn số 3447/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ : V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy
3434/VPCP-QHQT 21/06/2007 Công văn số 3434/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Báo cáo kết quả Hội nghị về phòng chống HIV/AIDS
3323/VPCP-VX 15/06/2007 Công văn số 3323/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác cai nghiện ma túy.
641/TTG-DK 22/05/2007 Công văn số 641/TTG-DK của Thủ tướng Chính phủ : V/v kiện toàn Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.