Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
Số văn bản 1246
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 14/08/2020
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1378/QĐ-UBND 05/07/2010 Quyết định bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
3857/VPCP-KGVX 07/06/2010 Công văn số 3857/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy.
2768/UBND-VX 04/06/2010 Về việc v Tổng kết đánh giá công tác cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy theo Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg
2675/UBND-VX 01/06/2010 Về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy
3410/VPCP-KGVX 21/05/2010 Chưa được phân loại số 3410/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Bổ sung kinh phí cho Đề án phòng, chống ma túy trong trường học
808/TTG-KGVX 20/05/2010 Chưa được phân loại số 808/TTG-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy
1932/QĐ.UBND-VX 12/05/2010 Thành lập Tiểu ban đánh giá Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001-2010 và xây dựng Chương trình hoạt động vì trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020
2925/VPCP-KGVX 06/05/2010 Chưa được phân loại số 2925/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thực hiện dự án phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và buôn người do ADB tài trợ
2735/VPCP-KGVX 27/04/2010 Công văn số 2735/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v cử cán bộ tham gia Diễn đàn phòng, chống ma túy.
2671/VPCP-KGVX 22/04/2010 Chưa được phân loại số 2671/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chỉ đạo điểm công tác phòng, chống AIDS, ma túy tại tỉnh Điện Biên
2584/VPCP-KGVX 20/04/2010 Chưa được phân loại số 2584/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Báo Thanh niên nêu về tình hình tái nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh.
613/TTG-QHQT 20/04/2010 Công văn số 613/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v điều chỉnh nội đung Hiệp định viện trợ của Dự án Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam
2581/VPCP-KGVX 20/04/2010 Công văn số 2581/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thực hiện thí điểm mô hình xã hội hóa cai nghiện, điều trị, dạy nghề và tư vấn việc làm cho người nghiện ma túy
573/TTG-QHQT 09/04/2010 Công văn số 573/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v bổ sung vốn và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do WB tài trợ
1424/QĐ-UBND-NC 06/04/2010 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo dự án phòng chống HIV/AIDS do Ngân hàng thế giới viện trợ không hoàn lại
2160/VPCP-KGVX 02/04/2010 Chưa được phân loại số 2160/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy "Thiên Thanh Hoàn".
304/QĐ-UBND 25/03/2010 Thành lập Ban Quản lý dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010-2014
1101/QĐ-UBND 10/03/2010 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội
615/QĐ-UBND 09/03/2010 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 3422/2009/QĐ-BCA-C11 ngày 28/10/2009 của Bộ Công an về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”
35/TB-VPCP 04/02/2010 Thông báo số 35/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010