Ủy ban Quốc gia đương nhiệm

Ủy ban Quốc gia đương nhiệm

26/10/2011 16:21

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm...

Top