Người nhiễm HIV có được quyền kết hôn?

(Chinhphu.vn) - Xin hỏi, người nhiễm HIV có được quyền đăng ký kết hôn hay không? Trước khi kết hôn có phải thông báo cho người chung sống như vợ chồng nếu bị nhiễm HIV không?

Xem câu trả lời

Người thuộc hộ nghèo khi cai nghiện ma túy tự nguyện có được hỗ trợ không?

(Chinhphu.vn) - Theo điểm c khoản 2 Điều 39 Nghị định 116/2021/NĐ-CP, người thuộc hộ nghèo khi cai nghiện ma túy tự nguyện thì có thể được Nhà nước hỗ trợ 95% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường.

Xem câu trả lời
Một ‘cộng đồng sáng tạo’ sẽ sớm kết thúc được dịch bệnh AIDS

Một ‘cộng đồng sáng tạo’ sẽ sớm kết thúc được dịch bệnh AIDS

(Chinhphu.vn) - Công tác phòng, chống HIV/AIDS cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, của cả cộng đồng và cần có những cách làm sáng tạo, vì sự hiểu biết của chúng ta về HIV/AIDS đã có nhiều thay đổi.

Top