Thẩm quyền xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

(Chinhphu.vn) - Hiện nay, thẩm quyền xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi của tòa án nhân dân được pháp luật quy định như thế nào?

Xem câu trả lời

Không công khai đời tư của trẻ cai nghiện ma túy

(Chinhphu.vn) - Trả lời câu hỏi: Khi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thông tin về đời tư của trẻ em 13 tuổi có bị công khai hay không?

Xem câu trả lời
Hoạt động ‘xương sống’ nhằm giảm tỷ lệ nhiễm mới HIV trong nhóm nguy cơ cao

Hoạt động ‘xương sống’ nhằm giảm tỷ lệ nhiễm mới HIV trong nhóm nguy cơ cao

(Chinhphu.vn) - Để kiếm soát số người lây nhiễm trong nhóm MSM, địa phương đẩy mạnh điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) cho người chưa nhiễm HIV nhưng có hành vi nguy cơ cao nhiễm HIV, đây là hoạt động chính và là xương sống nhằm can thiệp, giảm tỷ lệ nhiễm ở nhóm MSM.

Top