Quảng Ngãi: Phòng, chống mại dâm ở những địa bàn du lịch

Thứ bảy 06/08/2016 15:28

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong phòng, chống mại dâm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, can thiệp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội. Bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm; góp phần kiềm chế, giảm tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung chủ yếu ở các khu vực đô thị, địa bàn du lịch, các huyện, thành phố trọng điểm về tệ nạn mại dâm và mua, bán người vì mục đích mại dâm, từ năm 2016 đến hết năm 2020.

Đối tượng thực hiện là người bán dâm, nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm; chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự; các gia đình có nạn nhân bị mua, bán vì mục đích mại dâm; các sở, ngành, địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ, kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Theo kế hoạch, đến năm 2017, đạt 75% và đến năm 2020 đạt 100% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên. Từ năm 2016, thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí cấp tỉnh ít nhất một tháng một lần.

Đến năm 2017 là 50%, đến năm 2020 là 100% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như: giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, việc làm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm mua bán người. Phấn đấu 50% huyện, thành phố triển khai thực hiện được các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.

Huy Thành

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh