Sơ đồ tổ chức của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Sơ đồ tổ chức của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

25/10/2011 09:41

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp việc của Ủy ban Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Top