Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Danh sách văn bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
3426/VPCP-KGVX15/05/2023

Triển khai Tháng Hành động phòng, chống ma túy năm 2023

1497/VPCP-KGVX10/03/2022

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

1246/QĐ-TTg14/08/2020 Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
2420/VPCP-KGVX28/03/2020 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2020 của UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
50/PCAIDSMTMD21/03/2019 Chương trình công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019
2045/VPCP-KGVX15/03/2019 V/v bổ sung phòng, chống Lao vào UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
786/QĐ-BYT01/03/2019 Ban hành Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine.
1846/QĐ-TTg27/12/2018 Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
472/TB-VPCP25/12/2018 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi họp thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
664/TTg-KGVX23/05/2018 Triển khai Tháng Hành động Phòng, chống ma túy năm 2018
2662/BYT-UBQG5015/05/2018 Triển khai Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018
5015/QĐ-BYT12/01/2018 ban hành "Hướng dẫn lồng ghép quản lý, cung cấp dịch vụ HIV và lao tại tuyến huyện, xã"
27/QĐ-TTg07/01/2018 Chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ
2140/QĐ-TTg30/12/2017 Phê duyệt Đề án "Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020"
5877/QĐ-BYT29/12/2017 V/v phê duyệt "Hướng dẫn triển khai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở y tế"
10/CT-BYT26/12/2017 Tăng cường hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế
589/TB-VPCP20/12/2017 Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
1968/QĐ-TTg07/12/2017 Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
6974/BYT-AIDS05/12/2017 Tăng cường điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone
5418/QĐ-BYT01/12/2017 Ban hành Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS
Top