Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Danh sách văn bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
24/2023/QÐ-TTg22/09/2023

Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

3426/VPCP-KGVX15/05/2023

Triển khai Tháng Hành động phòng, chống ma túy năm 2023

270/QÐ-TTg21/03/2023

Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

89/QÐ-TTg14/02/2023

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

62/2022/TT-BTC05/10/2022

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

57/2022/NÐ-CP25/08/2022

Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

768/QÐ-BGDÐT21/03/2022

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025

1497/VPCP-KGVX10/03/2022

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

144/2021/NÐ-CP31/12/2021

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

120/2021/NÐ-CP24/12/2021

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

116/2021/NÐ-CP21/12/2021


Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

109/2021/NÐ-CP08/12/2021

Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

105/2021/NÐ-CP04/12/2021


Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy

18/2021/TT-BYT16/11/2021

Quy định tiêu chuẩn chuẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.

1629/QÐ-TTg28/09/2021

Về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025

1452/QÐ-TTg31/08/2021

Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025

109/2021/NÐ-CP12/08/2021

Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy

63/2021/NÐ-CP30/06/2021

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

73/2021/QH1430/03/2021

Luật Phòng, chống ma túy

71/2020/QH1416/11/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Top