Nam Định: Triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác cai nghiện

Thứ tư 24/03/2021 12:00

Kế hoạch tổ chức các hoạt động điều trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy tại Nam Định năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng nghiện ma túy.

Học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy. Ảnh Nhật Thy

Kế hoạch cũng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp cùng với sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng trong công tác điều trị, cai nghiện ma túy. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy; phòng, chống tái nghiện và kết nối các dịch vụ xã hội sẵn có tại địa phương. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

Theo kế hoạch, phấn đấu trên 90% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng chống ma túy nói chung và điều trị, cai nghiện ma túy nói riêng. Tập huấn nâng cao năng lực cho 100% cán bộ mới tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ và Phòng, chống tệ nạn xã hội huyện Giao Thủy cho 380 lượt người. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 85 người; vận động 170 người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 60 học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh có nhu cầu học nghề được tư vấn học nghề và đào tạo nghề.

Để thực hiện được các mục tiêu, theo Sở LĐTB&XH Nam Định, cần tăng cường, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các báo in, báo điện tử, đài phát thanh truyền hình, tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn nói chuyện chuyên đề…với nội dung phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, chủ trương đổi mới công tác cai nghiện, xã hội hóa công tác cai nghiện, các mô hình hỗ trợ điều trị cai nghiện có hiệu quả tại cộng đồng.

Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mới làm công tác dự phòng làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội cấp huyện, cấp xã. Xây dựng kế hoạch, lập mẫu biểu, tài liệu hướng dẫn công tác điều tra, thống kê tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công tác điều trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở và công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu tiếp nhận và cai nghiện cho các diện đối tượng. Nâng cao chất lượng quản lý, chữa trị, phục hồi cho người nghiện tại cơ sở.

Nhật Thy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh