Phú Yên: Duy trì công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

Thứ ba 06/04/2021 19:00

Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy, công tác tiếp nhận, hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện, giảm tội phạm liên quan đến ma túy, UBND tỉnh Phú Yên vừa xây dựng Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện ma túy năm 2021.

Theo đó, các nội dung cần triển khai thực hiện như: Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; hỗ trợ cai nghiện ma túy; tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về dự phòng, điều trị nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy; tăng cường hoạt động khảo sát, thu thập thông tin, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trợ giúp xã hội về công tác cai nghiện ma túy và hoạt động kiểm tra, đánh giá, giám sát, sơ kết, tổng kết và quản lý chương trình...

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thiện cơ sở cai nghiện ma túy; đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, phục vụ công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy theo quy trình cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; giảm thiểu tác hại của hậu quả nghiện ma túy đối với đời sống xã hội; tạo điều kiện cho người nghiện ma túy tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội.

UBND tỉnh giao Sở LĐTB&XH tổ chức phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục triển khai duy trì công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng cho 50 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp cùng các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là về cơ chế chính sách và biện pháp tổ chức thực hiện. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội, đảm bảo công tác cắt cơn nghiện cho người nghiện ma túy bị bắt buộc cai nghiện và người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng khi có nhu cầu. Hướng dẫn kiện toàn, phát triển và nâng cao năng lực mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, tham gia công tác cai nghiện ma túy và tư vấn, hỗ trợ người sau khi cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, đảm bảo bền vững.

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH Phú Yên, năm 2020, tổng số người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn tỉnh là 1.229 người, người nghiện ma túy có 301 người. Có 88/110 xã, phường, thị trấn có người sử dụng ma túy và nghiện ma túy, chiếm tỷ lệ 80%, chưa có xã, phường trọng điểm về ma túy.

Ngành LĐTB&XH Phú Yên đã tổ chức cai nghiện cho 108 người, trong đó cai nghiện bắt buộc 13 người, cai tự nguyện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội 60 người; tại gia đình, cộng đồng 35 người. Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 67 người. Các liệu pháp cai nghiện được áp dụng đồng bộ.

Công tác rà soát, thống kê, đánh giá người nghiện ma túy cũng được các địa phương quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt, nhất là các địa phương có triển khai mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Riêng mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng của xã, phường, thị trấn, tuy mới triển khai nhưng bước đầu đạt được một số kết quả đáng khích lệ, đã có 144 người nghiện tham gia cai nghiện, trong đó có nhiều trường hợp đã thành công. Chương trình đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia. Đây là mô hình có sự kết hợp giữa gia đình, chính quyền và các tổ chức xã hội, đoàn thể trong quản lý, hỗ trợ người nghiện, cai nghiện ma túy và ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Công tác cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy đã được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đã có 180 trường hợp đăng ký cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở. Đặc biệt có sự phối kết hợp tốt trong công tác quản lý giữa cai nghiện ma túy tại cộng đồng và cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở. Chương trình điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tuy mới triển khai nhưng có 67 người nghiện ma túy đăng ký tham gia, bước đầu đã thu hút người nghiện ma túy cai nghiện, góp phần đa dạng hóa công tác cai nghiện ma túy ở cơ sở.

H.Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh