Bảo đảm quyền bầu cử cho học viên cai nghiện

Thứ năm 06/05/2021 15:14

Hiện nay, các địa phương đã chỉ đạo các cơ sở cai nghiện chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo công tác bầu cử, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử ở địa phương để tiến hành các bước chuẩn bị theo tiến độ, yêu cầu đề ra cũng như tạo điều kiện tối đa để người cai nghiện thực hiện quyền bầu cử.

 Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình tìm hiểu về các ứng cử viên trong kỳ bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hoàng Giang

Theo Khoản 5 Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vẫn được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi học viên đang cai nghiện.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB&XH TPHCM cho biết, tại các cơ sở cai nghiện của Thành phố, sẽ thành lập khu vực bỏ phiếu riêng để đảm bảo quyền bầu cử của học viên. Các cơ sở đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền bầu cử cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên tại các đơn vị. Qua đó, giúp cán bộ và học viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử, về quyền bầu cử của mình.

TPHCM hiện có khoảng 14.000 cử tri là học viên tại 13 cơ sở cai nghiện ma túy. Số lượng học viên có thể biến động theo thời điểm, nên từ khi danh sách cử tri được niêm yết (ngày 13/4) đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (ngày 22/5), học viên mới đến các cơ sở sẽ được bổ sung vào danh sách cử tri.

Họ sẽ tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cấp tỉnh, không bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã. Cụ thể, khoảng 3.500 cử tri là học viên tại 3 cơ sở đóng trên địa bàn TPHCM (Cơ sở xã hội Nhị Xuân, Cơ sở xã hội Thanh Thiếu niên 2, Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu) sẽ bầu ĐBQH và bầu đại biểu HĐND TPHCM. Khoảng 10.500 cử tri là học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai sẽ tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nơi mình đang chữa bệnh.

Theo ông Lê Minh Tấn, từ nay đến ngày bầu cử (ngày 23/5), việc phòng chống dịch COVID-19 càng được chú trọng hơn nữa. Nơi bỏ phiếu có sẵn khẩu trang, nước rửa tay, nước sát khuẩn… phục vụ cử tri. Các điều kiện tốt nhất đã và sẽ được chuẩn bị để công tác bầu cử tại các cơ sở diễn ra đúng quy định, dân chủ và an toàn.

Tại Hà Nội, theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021, trong đó tại các phường của thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phùng Quang Thức, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐTB&XH Hà Nội) cho biết, trong thời gian qua, các Cơ sở Cai nghiện ma túy của Hà Nội đã phối hợp với Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho cán bộ, học viên. Qua đó, các học viên cai nghiện được hiểu rõ hơn về Luật Bầu cử nói chung cũng như công tác bầu cử trên địa bàn Hà Nội nói riêng.

Các học viên cũng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử, về quyền bầu cử của mình. Bầu cử là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ trực tiếp lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Các cơ sở cai nghiện tăng cường tuyên truyền, treo băng rôn, pano, áp phích

Là một đơn vị có số lượng đối tượng quản lý đông, tính chất đặc thù phức tạp, nên trong các kỳ bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh đều được thành lập một tổ bầu cử tại đơn vị, nhằm bảo đảm học viên, cán bộ nhân viên đơn vị thuận lợi trong việc thực hiện được quyền công dân tham gia bầu cử, đồng thời vẫn thực hiện tốt công tác quản lý học viên, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại đơn vị, góp phần vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung và trong dịp bầu cử nói riêng.

Kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp năm nay, sau khi thành phố Hạ Long phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Vũ Oai, Ủy ban nhân dân xã Vũ Oai đã có Quyết định thành lập các tổ bầu cử, trong đó có tổ bầu cử số 8 thực hiện công tác bầu cử tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh, gồm 13 người là lãnh đạo và cán bộ viên chức thuộc Cơ sở và 01 cán bộ xã Vũ Oai.

Tính đến ngày 28/4, tổng số cử tri tại Cơ sở là 740 người, trong đó có 740 người tham gia bầu cử ĐBQH, 740 người tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 457 người tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 101 người tham gia bầu cử HĐND cấp xã. Chi ủy chi bộ, lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức và đặc biệt là đối tượng cai nghiện tại Cơ sở tham gia bầu cử để thực hiện quyền công dân.

Đối với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình, năm nay là năm thứ 3 Cơ sở là một tổ bầu cử của xã Đông Sơn, TP. Tam Điệp. Theo ông Lê Tiến Đạt, Giám đốc Cơ sở cai nghiện Ninh Bình, mọi công tác cho bầu cử Cơ sở thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thành uỷ Tam Điệp và xã Đông Sơn. Hiện nay, danh sách bầu cử tại Cơ sở có 224 cử tri là các học viên, còn toàn bộ cán bộ, viên chức của Cơ sở tiến hành bầu cử tại nơi cư trú.

Trong thời gian qua, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tuyên truyền các nội dung về công tác bầu cử ĐBQH và bầu đại biểu HĐND các cấp, nhất là các nội dung như: Luật Bầu cử, mục đích, ý nghĩa to lớn của việc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri. Đơn vị đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; 67 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt đã giúp cử tri hiểu thêm về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương cũng như vai trò, trách nhiệm của bản thân để tham gia bầu cử theo đúng quy định.

Hiện nay, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình đang thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo văn bản chỉ đạo của tỉnh, sở, Thành uỷ Tam Điệp. Đặc biệt Cơ sở thành lập Ban phòng chống dịch, tuyên truyền và yêu cầu cán bộ thực hiện nghiêm 5K quy định của Bộ Y tế, các học viên mới đến đều được cách ly theo quy định...

Thời gian tới, cơ sở tăng cường tuyên truyền cho công tác bầu cử, cập nhật kịp thời di biến động trong danh sách cử tri, bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Hoàng Giang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh