Thừa Thiên Huế: Chuyển biến mạnh mẽ trong phòng, chống tệ nạn xã hội

Thứ bảy 23/01/2021 11:50

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện nhiều biện pháp, đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng chống TNXH. Qua đó, đã góp phần giảm thiểu, đẩy lùi TNXH, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên về phòng chống tệ nạn xã hội

Công tác cai nghiện ma túy; phòng chống mại dâm; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng mô hình thí điểm phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán... đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các địa phương đã cụ thể hóa và chủ động trong việc đưa công tác phòng chống TNXH vào cuộc vận động xây dựng "gia đình văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"..., góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong phòng ngừa TNXH.

Tuy nhiên, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, con người. Nhận thức về những tác hại của mại dâm tại cộng đồng ở một số địa phương chưa cao, còn chủ quan và dễ bị lợi dụng đan xen hoạt động mại dâm với sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ...

Nhiệm vụ đặt ra đối với công tác phòng chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2021-2025 đó là tập trung hơn nữa các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; giảm thiểu tác hại của tệ nạn xã hội đối với đời sống xã hội. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị nghiện, theo hướng tăng dần số người điều trị tại cộng đồng và khuyến khích tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện. Nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu trên 95% xã, phường, thị trấn được truyền thông về phòng chống tệ nạn xã hội bằng các hình thức phù hợp; 100% cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội được tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ. Đấu tranh, triệt phá, xử lý 100% số vụ việc, đường dây hoạt động mại dâm được phát hiện. Phấn đấu đạt khoảng 70-75% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội; khoảng trên 90% xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm.

Đồng thời đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, điều trị nghiện ma túy. Tổ chức tư vấn, cai nghiện, điều trị nghiện trên 90% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp; 100% người đã hoàn thành cai nghiện tại Trung tâm được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức giáo dục, tư vấn, giám sát. Nghiên cứu, xây dựng thêm 5 mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng ở các cụm liên xã, phường có nhiều người nghiện. 100% các trường hợp là người bị mua bán trở về đã được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xác định được hưởng các chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, tỉnh cho biết sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể nhất là các lực lượng nòng cốt, chuyên trách nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác truyền thông giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống TNXH với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp, tập trung vào đối tượng đích cần tuyên truyền là những người có nguy cơ cao vi phạm. Đồng thời, chú trọng truyền thông ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp trên địa bàn toàn tỉnh; duy trì và phát triển phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy gắn với cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh"...

Vĩnh Hoàng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh