Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cường tuyên truyền phòng, chống mại dâm

14/10/2020 17:42

Những năm quá, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tệ nạn mại dâm.

Giai đoạn 2016-2020, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ sở đã phối hợp tổ chức 916 lớp hội nghị, tập huấn tuyên truyền về phòng chống tệ nạn mại dâm cho 137.400 lượt đại biểu là cán bộ tổ trưởng tổ địa bàn dân cư, tuyên truyền viên, hội viên hội phụ nữ, giáo viên học sinh các cấp tham dự trực tiếp, với các nội dung tuyên truyền như: phổ biến các văn bản pháp luật, Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch… của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. In ấn và cấp phát cho các địa phương hơn 179.750 cuối tài liệu tuyên truyền, về phòng chống mại dâm lồng ghép với ma túy, tội phạm đến cán bộ, nhân dân và trang bị cho tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, thành lập các Câu lạc bộ về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại các địa bàn dân cư. Thông qua các thành viên câu lạc bộ tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ về phòng ngừa tệ nạn mại dâm, an toàn tình dục, phòng ngừa lây truyền HIV/AIDS. Bên cạnh đó thông qua các hoạt động can thiệp giảm hại trên đối tượng là gái mại dâm, ngành y tế đã cấp phát 112.000 bao cao su.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai cho 100% học sinh viết cam kết về phòng, chống tệ nạn mại dâm lồng trong cam kết thực hiện 4 giảm của tỉnh. Thực hiện dạy lồng ghép một số bộ môn như hoạt động ngoài giờ, giáo dục công dân, sinh học về các biện pháp phòng tránh các tệ nạn xã hội, hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng chống HIV/AIDS. Tổ chức tuyên truyền dưới cờ về công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

 Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp luôn củng cố và phát triển các Câu lạc bộ với nhiều tên gọi khác nhau “CLB gia đình phòng, chống mại dâm”; “CLB phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; “CLB phòng, chống HIV/AIDS”. Tính đến nay toàn tỉnh có 509 CLB với 20.473 thành viên; 525 tổ phụ nữ không có chồng con nghiện ma tuý, 56 Chi hội thực hiện có hiệu quả mô hình "Chi hội phụ nữ không có tệ nạn ma tuý, 410 tổ phụ nữ đăng ký “Tổ phụ nữ không có người thân phạm tội và vi phạm pháp luật”, 13.520 hội viên đăng ký thực hiện "4 không với ma tuý", 93 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; duy trì 17 phụ nữ hoàn lương vay vốn ngân hàng chính sách với tổng số tiền 394 triệu đồng (huyện Long Điền và thành phố Vũng Tàu). Hội còn tổ chức nhiều buổi hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến tệ nạn mại dâm, buôn bán phu nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm. Phát hành “Bản tin phụ nữ” với số lượng in ấn mỗi kỳ 1.000 cuốn  phát đến chi tổ Hội để làm tài liệu sinh hoạt ... Ngoài ra phối hợp Đài PTTH tỉnh phát song chương trình “Phụ nữ với cuộc sống” mỗi tháng 01 kỳ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức 11 buổi tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật, pháp lệnh về phòng chống mại dâm, ma túy, phòng chống HIV/AIDS trong lực lượng bộ đội biên phòng cho 1.500 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; 14 buổi trong quần chúng nhân dân với 2.200 lượt người tham gia.

Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng thông qua các lớp tập huấn, các buổi họp dân đã lồng ghép tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật với trên 27.131 buổi cho trên 1.104.845 lượt người tham dự; treo 48.200 m băng rôn, khẩu hiệu có chủ đề về tệ nạn mại dâm; vận động các hộ gia đình đăng ký không có tội phạm, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội và 100% khu phố, thôn, ấp đăng ký thực hiện khu dân cư không tội phạm, tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2/8 đơn vị cấp huyện đạt danh hiệu văn hoá là Thành phố Bà Rịa và huyện Côn Đảo (đạt 25%); 50/82 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hoá (đạt tỷ lệ 60,97%); có 21/31 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 67,74%); có 539/557 khu dân cư đạt chuẩn văn hoá (đạt 96,76%); 236.821/258.212 hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hoá (đạt 91,2%) trên tổng số hộ gia đình; số hộ nghèo giảm, số hộ khá và giàu tăng cao, tình hình an ninh chính trị được bảo đảm, trật tự, xã hội, an toàn được giữ vững, khối đại đoàn kết ngày càng được củng cố và mở rộng, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước được củng cố, tăng cường.

Trong thời gian qua, các ngành, các cấp đã tích cực phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền sâu rộng dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp đến tận địa bàn dân cư, vùng sâu, vùng xa; thông qua những giờ phát thành, truyền hình, qua những tiểu phẩm biểu diễn phục vụ công chúng... về các biện pháp phòng ngừa, an toàn tình dục, lồng ghép với phòng chống HIV/AIDS, các quy định của pháp luật Nhà nước về phòng, chống mại dâm... qua đó đã góp phần nâng cao ý thức cho quần chúng nhân dân về công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn mại dâm tại từng địa bàn, mạnh dạn tố giác tội phạm cũng như hỗ trợ giúp đỡ những người hoàn lương hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống.

 

Top