Bạc Liêu: Phát động cuộc thi vẽ tranh phòng chống ma túy trong học sinh

10/11/2011 09:51

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu vừa phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Chúng em tích cực tham gia phòng chống ma túy trong trường học” năm học 2011 - 2012.

 

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh đối với hoạt động phòng chống ma túy. Từ đó, khơi dậy ý thức tự giác tham gia các hoạt động tích cực phòng chống ma túy trong trường học.

Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh THCS và THPT trong tỉnh. Về số lượng tham gia, trên cơ sở cuộc thi vòng trường, vòng huyện, thành phố, các trường tuyển chọn tối thiểu 10 tranh để dự thi vòng tỉnh. Thời gian nhận tranh hạn cuối vào ngày 18/11/2011.

}
Top