Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Bộ Ngoại Giao

22/12/2011 13:41

Ông Nguyễn Thanh Sơn: Thứ trưởng – Trưởng ban;

Ông Tạ Duy Chính: Thường trực Đảng ủy Bộ - Phó Trưởng ban;

Ông Bùi Văn Khoa: Chủ tịch Công đoàn Bộ - Ủy viên thường trực;

Ông Phạm Anh Tuấn: Phó Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên;

Bà Ngô Thị Hòa: Phó Vụ trưởng Vụ TCCB - Ủy viên;

Ông Đỗ Hùng Việt: Phó Vụ trưởng Vụ các TCQT - Ủy viên;

Bà Lê Thị Tuyết Mai: Phó Vụ trưởng Vụ LPQT - Ủy viên;

Ông Hoàng Việt Thiện: Phó Cục trưởng Cục QTTV - Ủy viên;

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh: Trưởng ban Nữ công Bộ - Ủy viên;

Ông Lê Việt Phương: Bí thư Đoàn thanh niên Bộ - Ủy viên;

Ông Nguyễn Châu Nguyên: phụ trách Phòng Y tế Bộ - Ủy viên.

Top