Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Giao thông vận tải:

14/03/2012 09:39

1.    Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng - Trưởng Ban

2.    Cục trưởng Cục Y tế giao thông vận tải - Phó Trưởng Ban thường trực;

3.    Đại diện lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam - Phó Trưởng Ban;

4.    Phó Cục trưởng Cục Y tế giao thông vận tải - Ủy viên thường trực;

5.    Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên;

6.    Đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Đầu tư - Ủy viên;

7.    Đại diện lãnh đạo Vụ Tài chính - Ủy viên;

8.    Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ - Ủy viên;

9.    Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ - Ủy viên;

10. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y dược và trang TBYT Cục Y tế GTVT - Ủy viên.

Top