Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Đài Truyền hình Việt Nam

22/12/2011 11:24

1.    Ông Trần Dũng Trình: Phó Tổng Giám đốc Đài THVN – Trưởng ban;

2.    Ông Phạm Việt Tiến: Chủ tịch CĐ Đài THVN – Phó Trưởng ban thường trực;

3.    Ông Lê Quyền: Phó Chánh Văn phòng – Phó Trưởng ban;

4.    Bà Hoàng Kim Hạnh: Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ - Ủy viên;

5.    Bà Phạm Lê Chi: Phó Ban Kế hoạch – Tài chính - Ủy viên;

6.    Đại diện Lãnh đạo Ban Thời sự - Ủy viên;

7.    Bà Tạ Thị Bích Loan: Trưởng Ban Thanh thiếu niên - Ủy viên;

8.    Ông Nguyễn Đức Thắng: Phó Giám đốc Trung tâm KTSXCT - Ủy viên;

9.    Ông Trần Tiến: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng TH - Ủy viên;

10. Bà Phạm Thị Hằng: Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Đài THVN - Ủy viên.

Top