Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm của tỉnh Tây Ninh

13/02/2012 16:10

1.     Ông Nguyễn Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban;

2.     Ông Ngô Quang Long, Giám đốc Công an tỉnh - Phó trưởng ban chỉ đạo (thường trực về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em);

3.     Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban chỉ đạo (thường trực về thực hiện Chỉ thị số 814/TTg);

4.     Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo (thường trực về phòng, chống HIV/AIDS);

5.     Ông Nguyễn Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội – Phó Trưởng ban chỉ đạo (thường trực về phòng, chống mại dâm);

6.     Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Ủy viên thường trực;

7.     Ông Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên;

8.     Ông Dương Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

9.     Ông Phạm Lưu Nhạn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

10.   Ông Trương Trúc Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên;

11.   Ông Nguyễn Anh Tắc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên;

12.   Ông Ngô Văn Hối, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh - Ủy viên;

13.   Ông Hoàng Văn Hải, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh - Ủy viên;

14.   Ông Phạm Hồng Đức, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh - Ủy viên;

15.   Ông Nguyễn Đình Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên;

16.   Ông Nguyễn Hữu Ngân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên.

Mời tham gia Ban chỉ đạo:

1.     Ông Nguyễn Văn Nhiếm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Ủy viên;

2.     Ông Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ủy viên;

3.     Bà Lương Thị Mưng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh - Ủy viên;

4.     Bà Mai Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Ủy viên;

5.     Bà Phan Thị Hồng Đào, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Ủy viên.

Top