Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

20/12/2011 09:51

1.    Ông Dương Văn An: Bí thư BCH Trung ương Đoàn, thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm - Trưởng ban;

2.    Ông Vũ Thanh Liêm: Giám đốc Trung tâm TTN miền Bắc - Phó trưởng Ban thường trực;

3.    Ông Trần Thanh Lâm: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Phó Trưởng ban;

4.    Ông Nguyễn Long Hải: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương;

5.    Ông Nguyễn Anh Tuấn: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn - Ủy viên;

6.    Ông Vũ Lam Sơn: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn - Ủy viên;

7.    Ông Nguyễn Anh Tuấn: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Thanh niên và Đô thị - Ủy viên;

8.    Ông Lê Hoàng Anh: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn - Ủy viên;

9.    Ông Hoàng Tú Anh: Phó trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Nam Sơn: Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thanh niên - Ủy viên;

11. Ông Lê Xuân Sơn, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong - Ủy viên.

 

Top