Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm của Uỷ ban Dân tộc

19/01/2012 10:23

1. Ông Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc - Trưởng ban;

2. Ông Vũ Bá Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Mùa A Tủa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Thành viên;

4. Bà Bế Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Đắc Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thành viên;

6. Bà Vi Xuân Hoa, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế - Thành viên;

7. Ông Đặng Hà Lự, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch Tài chính- Thành viên;

8. Ông Bùi Thế Tung,  Vụ Trưởng Vụ Địa phương I  - Thành viên;

9. Bà Lương Thu Châu, Phó Chánh Văn phòng UBDT - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin- Thành viên;

12. Ông Lê Tuấn Hà, Phó Tổng biên tập, Báo Dân tộc và Phát triển- Thành viên;

13. Ông Xa Trung Hưng, Chuyên viên Vụ Tuyên truyền - Thư ký Ban Chỉ đạo.

Top