Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội

15/03/2012 15:00

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban;

2. Ông Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Đặng Việt Quân, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban;

4. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban;

6. Ông Nguyễn Sơn, Chánh án Tòa á nhân dân thành phố, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Bí thư thành phố Hà Nội, Ủy viên;

8. Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ủy viên;

9. Ông Phùng Văn Hỹ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Khả Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy viên;

11. Ông Đỗ Quốc Ân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

14. Bà Nguyễn Thị Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

15. Bà Trương Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;

16.  Ông Phạm Trung Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên;

17. Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên;

18. ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

19. Ông Dương Kỳ Lân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

20. Ông Đỗ Đình Hồng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Ủy viên;

21. Bà Vũ Thị Đức, Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát nhân dân thành phố, Ủy viên;

22. Ông Lê Học Thu, Chánh Văn phòng Công an Hà Nội, Ủy viên;

23. Ông Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, Sở Y tế, Ủy viên;

24. Ông Nguyễn Kim Hùng, Chi cục Trưởng Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

25. Ông Trần Đức Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội.

Top