Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bắc Giang

12/06/2012 13:40

1. Ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Bà Vũ Hồng Minh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Đức Kha, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng ban;

4. Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban;

5. Ông Ong Thế Viên, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban;

6. Ông Phạm Thành Sơn, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, Phó Trưởng ban;

7. Ông Dương Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

8. Ông Đỗ Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Thế Chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

10. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên;

12. Ông Phạm Trọng Nghinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

13. Bà Nguyễn Thị Bích Tần, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Văn Bái, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

15. Ông Đỗ Xuân Bình, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên;

16. Bà Lâm Thị Hương Thành, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên;

18. Bà Nguyễn Thị Bích, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên;

19. Ông Phạm Công Toản, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Thư ký;

20. Ông Nguyễn Văn Hữu, Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Thư ký;

21. Ông Trần Minh Hải, Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh, Thư ký;

22. Bà Nguyễn Thị Bản, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Thư ký.

Top