Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bắc Ninh

22/12/2011 13:54

Trưởng ban:

Ông Nguyễn Tử Quỳnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó Trưởng ban Thường trực:

Ông Nguyễn Công Nghiệp: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Phó Trưởng ban:

Ông Nguyễn Hạnh Chung: Giám đốc Sở Y tế

Ông Ngô Bá Tiến: Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

Các Thành viên

Ông Nguyễn Đức Bưởi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Ông Nguyễn Văn Hào: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

Ông Lê Đắc Thuật: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Ông Vũ Viết Đắc: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

Ông Nguyễn Phương Bắc: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Ông Pham Quốc Tuấn: Phó Giám đốc Sở Tài chính;

Ông Tạ Đình Toan: Phó Giám đốc Sở Công thương;

Ông Đỗ Xuân Hòa: Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

Ông Nguyễn Thanh Hải: Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

Ông Nguyễn Xuân Khi: Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

Mời tham gia Ban chỉ đạo:

Ông Lê Đức Kỳ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh;

Ông Nguyễn Tiến Long: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh;

Ông Phạm Minh Tuyên: Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh;

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

Bà Nguyễn Thị Nhanh: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

Ông Nguyễn Cao Bảo: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

Ông Vương Quốc Tuấn: Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

 

Top