Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bến Tre

22/12/2011 13:50

Trưởng ban:

Ông Trương Văn Nghĩa: Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các Phó Trưởng ban:

Ông Ngô Văn Tán: Giám đốc Sở Y tế;

Ông Lê Minh Trung: Phó Giám đốc Công an tỉnh;

Ông Nguyễn Minh Lập: Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các Ủy viên:

Ông Nguyễn Văn Hoàng: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

Ông Nguyễn Thành Trí: Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

Ông Huỳnh Thanh Phương: Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

Ông Đoàn Văn Đảnh: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Ông Nguyễn Văn Huấn: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Ông Võ Văn Ninh: Phó Giám đốc Sở Tài chính;

Ông Nguyễn Tấn Nhứt: Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

Ông Lê Minh Trí: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

Ông Bùi Văn Chương: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Ông Trần Văn Đấu: Phó Giám đốc Sở Công thương.

Mời làm Ủy viên:

Ông Trần Văn Dũ: Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh;

Ông Châu Văn Thơi: Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh;

Ông Trần Trung Hào: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao Động tỉnh;

Ông Hồ Văn Chiến: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Ông Trần Quốc Việt: Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh;

Bà Phạm Thị Thanh Thảo: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

Ông Bùi Quang Tạo: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

Ông Nguyễn Tấn Huỳnh: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

 

 

Top