Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bình Định

22/12/2011 13:45

Trưởng ban:

Ông Mai Thanh Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các Phó Trưởng ban:

Ông Hoàng Vũ An: Giám đốc Công an tỉnh;

Ông Nguyễn Văn Cang: Giám đốc Sở Y tế;

Ông Phạm Văn Thi: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

Mời bà Nguyễn Thị Đàng: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Các Ủy viên:

Ông Trương Minh Cường: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

Ông Phạm Vĩnh Sáu: Giám đốc Sở Tài chính;

Ông Phan Văn Thanh: Phó Giám đốc Công an tỉnh;

Ông Hồ Việt Mỹ: Phó Giám đốc Sở Y tế;

Ông Phan Như Hải: Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội;

Ông Nguyễn Văn Minh: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Ông Nguyễn Văn Dũng: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Ông Lê Việt Cường: Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

Ông Nguyễn Tấn Luật: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

Ông Trần Kim Kha: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

Ông Cao Văn Bình: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Ông Nguyễn Công Sơn: Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

Ông Nguyễn Văn Đông: Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Định;

Ông Lơ O Tằm: Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh;

Ông Trần Văn Sang; Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh

Mời tham gia Ủy viên:

Ông Nguyễn Công Tánh: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

Bà Phạm Thị Thanh Hồng: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

Ông Nguyễn Thanh Lịch: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn;

Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Top