Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Cà Mau

19/06/2012 16:48

Danh sách gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Bà Chung Ngọc Nhãn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban;

4. Ông Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên;

6. Ông Đoàn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

7. Ông Ngô Trìu Mến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

8. Ông Lưu Hoàng Hà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy viên;

9. Ông Đinh Công Toại, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

10. Ông Ngô Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

11. Ông Phạm Chí Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;

12. Bà Dương Thu Phương, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Ủy viên;

13. Ông Hoàng Từ Ân, Bí Thư Tỉnh Đoàn TNCSHCM, Ủy viên;

14. Ông Huỳnh Minh Hiếu, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Ủy viên;

15. Bà Huỳnh Kim Duyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Ủy viên.

Top