Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Điện Biên

18/06/2012 16:55

1. Ông Phạm Xuân Kôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Triệu Đình Thành, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực về phòng, chống AIDS;

3. Ông Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực về phòng, chống ma túy;

4. Ông Trần Thanh Nghị, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực về phòng, chống mại dâm;

5. Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên thường trực;

6. Ông Giàng A Tính, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ủy viên;

7. Ông Lò Xuân Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên;

8. Ông Vũ Văn Đại, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên;

9. Bà Hà Thị Tươi, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên;

10. Ông Hoàng Ngọc Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên;

11. Bà Phạm Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

12. Bà Phan Thị Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

13. Ông Phạm Văn Bảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

15. Bà Lò Thị Thời, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

16. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;

17. Bà Vũ Thị Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Huy Cậy, Phó Giám đốc Sở Công thương, Ủy viên;

19. Ông Giàng A Dình, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Công Chất, Cục phó Cục Hải quan tỉnh, Ủy viên;

21. Ông Phạm Đồng Tuyên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên;

22. Ông Phạm Thanh Tịnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên;

23. Ông Lường Văn Xuyên, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy viên;

24. Bà Lê Thị Thúy Lan, Phó Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ, Ủy viên.

Top