Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Hà Tĩnh

28/05/2012 16:14

1. Ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thanh tân, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban;

4. Bà Phan Thị Ninh, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban;

5. Ông Bùi Quang Hoàn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Trưởng ban;

6. Ông Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;

7. Ông Phan Đình Nghiệm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên;

8. Ông Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Xuân Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

10. Bà Phan Thư Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

11. Ông Phan Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Công Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Văn Giáp, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy viên;

16. Ông Võ Trọng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Viết Hoa, Cục phó Cục Hải quan Hà Tĩnh;

18. Ông Bùi Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên;

19. Ông Lê Lành, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục dân số, Ủy viên;

20. Ông Đinh Văn Thiềm, Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Ủy viên;

21. Ông Đường Công Lự, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, Ủy viên;

22. Ông Lê Hữu Quý, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh, Ủy viên;

23. Bà Dương Thị Hằng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên;

24. Ông Trần Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Ủy viên;

25. Bà Nguyễn Thị Hà Tân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên;

26. Ông Hồ Anh Tâm, Trưởng phòng Lao động- Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

Top