Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Khánh Hòa

29/05/2012 15:50

1. Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Hữu Thấu, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban;

3. Ông Bùi Xuân Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban;

4. Ông Đặng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban;

5. Ông Huỳnh Kim Lê, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban;

6. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban;

7. Bà Lê Thu Hải, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên thường trực;

8. Ông Nguyễn Xuân Long, Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

9. Ông Đào Công Thiên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Kim Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

11. Ông Hồ Văn Truyền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ hay Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy viên;

12. Ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Ủy viên;

13. Ông Trần Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

14. Ông Trần Quang Bình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;

15. Ông Trần Văn Ngoạn, Phó Giám đốc  Sở Công thương, Ủy viên;

16. Ông Lê Quang Ngọc, Phó Trưởng ban Dân tộc, Ủy viên;

17. Ông Ngô Hương, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

18. Ông Lê Đình Thuần, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

19. Ông Trần Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Nam Hải, Trưởng ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên;

21. Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên;

22. Bà Trần Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên;

23. Ông Bùi Đức Phổ, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Ủy viên;

24. Ông Bùi Mau, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Ủy viên.

Top