Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Phú Yên

29/05/2012 14:28

1. Ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban’

2. Ông Lương Công Phúc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Vũ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Nhất Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban;

6. Ông Nguyễn Trọng Tùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Đồng Tây, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

8. Ông Ngô Ngọc Thư, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

9. Ông Ngô Bá Lánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

10. Ông Hà Công Khánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;

11. Ông Huỳnh Như Ngân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Đình Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

13. Ông La Văn Tỷ, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự Bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy viên;

15. Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên;

16. Ông Lê Đủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Văn Thận, Trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên;

18. Ông Phan Đại Thắng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên.

Top