Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Thừa Thiên Huế

31/05/2012 11:08

1. Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Dung, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban;

3. Ông Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban;

4. Ông Phạm Bá Vương, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban;

5. Bà Hồ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Trưởng ban;

6. Ông Đoàn Thanh Vinh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên Thường trực;

7. Ông Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Ủy viên

8. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn TNCSHCM, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Việt Dũng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên;

10. Ông Võ Văn Cảm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy viên;

11. Ông Võ Minh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Ủy viên;

12. Ông Võ Văn Dự, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên;

13. Ông Hoàng Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

14. Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Viết Hoạch, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

16. Ông Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

17. Ông Lê Tự Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương, Ủy viên;

18. Ông Mai Xuân Lạc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;

19. Ông Lê Viết Xuân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

21. Ông Phan Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên;

22. Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên;

23. Ông Trần Văn Bình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng  Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên.

Top