Ban Chỉ đạo phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn ma túy, mua bán người, mại dâm và phòng, chống nhiễm HIV/AIDS tỉnh Trà Vinh

05/06/2012 17:22

1. Ông Trần Khiêu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Lê Thanh Đấu, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban;

3. Bà Phan Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Văn Thăng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban;

5. Ông Thạch Hoàng Danh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Phó Trưởng ban;

6. Ông Vương Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban;

7. Ông Trần Anh Dũng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên;

8. Ông Trương Công Chiếm, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

10. Ông Lê Văn Quí, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

12. Ông Kiên Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

13. Ông Lê Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;

14. Bà Lê Tuyết Hồng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Hữu Thảo, Phó Giám đốc Sở Công thương, Ủy viên;

16. Ông Kim Hồng Danh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên;

17. Ông Lê Văn Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên;

18. Ông Châu Ngọc Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy viên;

19. Ông Lê Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên;

20. Ông Thạch Sết, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình, Ủy viên;

21. Ông Thái Phước Lộc, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Ủy viên;

22. Ông Nguyễn Văn Đây, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên;

23. Ông Nguyễn Thái Ất, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên;

24. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên.

Top