Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Trị

25/05/2012 17:03

1. Ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban.

2. Ông Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban.

3. Ông Phan Văn Linh, Giám  đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban.

4. Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban.

5. Ông Trần Văn Thân, Phó Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên.

7. Ông Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên.

8. Ông Hoàng Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

9. Ông Hồ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên.

10. Ông Hoàng Văn Thanh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chấp hành Quân sự tỉnh, Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Đình Hà, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chấp hành Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy viên.

12. Ông Nguyễn Huy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

13. Ông Lê Hồng Quang, Phó Chánh án tòa án nhân dân tỉnh, Ủy viên.

14. Ông Trần Hữu Phùng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy viên.

15. Bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên.

16. Ông Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.

17. Ông Trương Đình Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

18. Ông Phạm Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Công thương, Ủy viên.

19. Ông Hoàng Văn Mai, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên.

20. Ông Phan Xuân Kiểu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

21. Ông Hoàng Văn Cừ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Ủy viên.

22. Ông Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

Top