Ban chỉ đạo và tổ thường trực phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh (Ban chỉ đạo 138 - 139)

14/03/2012 09:39

1. Ông Lê Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban.

2. Ông Đỗ Minh Dân - Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực;

3. Ông Lê Minh Quang - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh - Phó Trưởng ban;

4. Ông Mã Thành Sơn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban;

5. Ông Trương Văn Kính - Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban;

6. Bà Hoàng Thị Lan - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phó Trưởng ban;

7. Ông Hoàng Văn Thưởng - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên Thường trực;

8. Ông Hà Quốc Hùng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Thành Chính - Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh - Ủy viên;

10. Ông Cao Xuân Trang - Phó Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên;

11. Ông Vũ Xuân Rồng - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh - Ủy viên;

12. Ông Đỗ Đình Thanh - Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh - Ủy viên;

13. Ông Lê Ngọc Khánh - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Đình Trung - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Văn Ba - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

17. Bà Bùi Thị Oanh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Văn Ngon - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo - Ủy viên;

19. Ông Hoàng Văn Định - Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông - Ủy viên;

20. Ông Lâm Văn Sáu - Phó Trưởng Cục Hải quan tỉnh - Ủy viên;

21. Bà La Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ủy viên;

22. Ông Phan Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh - Ủy viên;

23. Bà Thạch Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Ủy viên;

24. Ông Châu Văn Thắng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Ủy viên;

25. Bà Đỗ Thị Như Mai - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Ủy viên;

Top