Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBQG phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm

27/04/2023 14:41

(Chinhphu.vn) - Thừa lệnh Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Văn phòng Chính phủ vừa gửi các bộ, cơ quan, địa phương Chương trình công tác năm 2023 của UBQG.

Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBQG phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm - Ảnh 1.

UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm họp Hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống ma túy vào ngày 21/4 - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Chương trình đã đề ra 80 đầu mục nội dung công việc, chỉ rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện.

Đơn cử như, các bộ, ngành thành viên UBQG, các địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm các cấp theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 14/2/2023. Bộ Công an, Bô Quốc phòng tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng chống ma túy; tổ chức đấu tranh đồng bộ, liên hoàn trên các địa bàn trọng điểm, bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu; ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng Việt Nam làm địa bàn sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma túy quốc tế.

Bộ LĐTB&XH đánh giá năng lực, công suất của cơ sở cai nghiện công lập, đề xuất phương án bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân sự đáp ứng quy định, đủ khả năng tiếp nhận người cai nghiện ma túy. Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS; duy trì và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho trên 50.000 bệnh nhân...

Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2023 của UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; báo cáo kết quả thực hiện theo từng lĩnh vực về cơ quan Thường trực của UBQG (Bộ Công an, Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế) trước ngày 15/12/2023 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBQG.

Hoàng Giang

}
Top