Bến Tre: Thành lập 4 điểm tư vấn, hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng

26/05/2020 10:15

Theo kế hoạch, Bến Tre sẽ thành lập và đưa vào hoạt động 4 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị, cai nghiện tại cộng đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Các điểm cai nghiện tại cộng đồng sẽ đặt tại thành phố Bến Tre, huyện: Châu Thành, Bình Đại và Mỏ Cày Bắc. Dự kiến đầu tháng 7 các công trình sẽ đi vào hoạt động.

Các điểm tư vấn sẽ cung cấp dịch vụ xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định. Tư vấn giúp người nghiện lựa chọn phương pháp cai nghiện và điều trị nghiện ma túy thích hợp. Thực hiện tiếp cận, vận động người nghiện ma túy tham gia chương trình điều trị và kết nối các chương trình, chính sách vay vốn, dạy nghề, hỗ trợ giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng bền vững sau cai nghiện…

Trước đó, UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Quyết định số 18⁄2020⁄QĐ- UBND có hiệu lực từ ngày 15/5/2020 quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn được phân công theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng;

Cán bộ xã, phường, thị trấn có tên trong quyết định phân công theo dõi, quản lý đối tượng tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được hưởng mức hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng. Một người cai nghiện tự nguyện chỉ phân công một cán bộ theo dõi quản lý.

Thời gian hỗ trợ đối với cán bộ xã, phường, thị trấn được tính theo thời hạn cai nghiện ghi trên quyết định tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Trong năm 2020, tỉnh Bến Tre phấn đấu 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, được áp dụng các hình thức điều trị cai nghiện ma túy. Trong đó 50% người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy; 30% người nghiện ma túy, người nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị thay thế bằng thuốc Methadone và 20% người nghiện ma túy đưa đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy...
Top