Bị nhiễm HIV có được trợ giúp pháp lý?

23/07/2018 13:51

Chồng tôi nhiễm HIV đã mất, bản thân tôi cũng lây HIV từ chồng. Hiện tại tôi nuôi con nhỏ nên gia cảnh rất khó khăn. Từ khi chồng tôi mất, mẹ chồng kiện tôi chia tài sản là căn nhà duy nhất mà mẹ con tôi đang ở. Xin hỏi, tôi có thể được trợ giúp pháp lý (TGPL) miễn phí không, tôi liên hệ với cơ quan nào để được trợ giúp, điều kiện gì để tôi có thể được trung tâm TGPL cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho mẹ con tôi?

Trợ giúp pháp lý cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh minh họa

Trả lời:

Theo điểm h khoản 7 Điều 7 Luật TGPL: Người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính được TGPL.

Điều 2 Nghị định 144/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL quy định: “Điều kiện khó khăn về tài chính của người được TGPL quy định tại khoản 7 Điều 7 Luật TGPL là người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật”.

Do đó, để được TGPL, bạn phải có các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội; giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp xác định là người nhiễm HIV (theo khoản 14 Điều 33 Thông tư 08/2017/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL).

Bạn có thể đến Trung tâm TGPL nhà nước hoặc tổ chức tham gia TGPL tại địa phương. Bạn lên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp để biết được danh sách các trung tâm TGPL.
Top