Bộ Công an là đầu mối giúp Chính phủ quản lý về phòng chống ma tuý

27/12/2021 12:33

(Chinhphu.vn) - Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã quy định cụ thể nội dung quản lý nhà nước về phòng chống ma túy. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.

 Lực lượng CAND là nòng cốt, chủ trì công tác phòng chống ma túy. Ảnh: VGP

Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy tại địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã quy định về trách nhiệm cụ thể của Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài Chính, đây là những Bộ có chức năng, quyền hạn liên quan trực tiếp tới công tác phòng, chống ma túy.

Trong đó, Bộ Công an giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phòng, chống ma túy. Tiến hành các hoạt động trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy. Chủ trì thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy, quản lý thông tin tội phạm về ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và kết quả kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan và chính quyền địa phương hướng dẫn việc tổ chức việc thực hiện toàn bộ các vấn đề thuộc lĩnh vực cai nghiện. Thực hiện hợp tác quốc tế về cai nghiện ma túy. Thống kê người nghiện ma túy đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy.

Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới trên đất liền, trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện công tác phòng, chống ma túy ma túy tại khu vực, địa bàn quản lý; Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát Biển; Thống kê người nghiện ma túy trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Quốc phòng quản lý.

Bộ Y tế thực hiện việc nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy; cấp, thu hồi giấy phép lưu hành thuốc, phương pháp cai nghiện ma túy; hỗ trợ về người, chuyên môn kỹ thuật y tế để cai nghiện ma túy; Thống kê người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan thực hiện hoạt động phòng, chống ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, tại Chương II "Trách nhiệm phòng, chống ma tuý", Luật quy định cụ thể cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy bao gồm: cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân; cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quan.

Trong đó, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với cơ quan công an, cơ quan, tổ chức khác có liên quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về ma túy tại khu vực hoặc địa bàn quản lý, kiểm soát.

Bổ sung quy định về nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy, đó là: "Trong trường hợp trên cùng một địa bàn khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều cơ quan thì cơ quan phát hiện trước có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền do pháp luật quy định; trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền của mình thì chuyển giao hồ sơ, người, tang vật vi phạm pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 không quy định một số hoạt động mà cơ chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an được tiến hành. Vì các hoạt động điều tra, phát hiện tội phạm ma túy mà các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy tiến hành được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Công an nhân dân, Luật Biên phòng, Luật Cảnh sát biển, Luật Hải quan.

}
Top