Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp bảo vệ an ninh Quốc gia

21/07/2016 08:30

Sáng 20/7, tại Trung tâm chỉ huy Bộ Công an đã diễn ra Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Thủ trưởng hai Bộ (Công an - Quốc phòng) và sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; lực lượng Công an, Quân đội các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Hai lực lượng đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và từng địa phương, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, nhất là bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội phức tạp nổi lên, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước...

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Trung tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp của Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2016.

Đồng thời nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế như trong báo cáo đã nêu và phát biểu tham luận của các đại biểu để các đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp triển khai những giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục  những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định, 6 tháng qua, tính chủ động trong phối hợp giữa hai lực lượng Quân đội- Công an là rất quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại; hai lực lượng có những bài học kinh nghiệm mới để bổ sung vào chương trình công tác, hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 

Tại địa phương, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, Quân đội đều đã phát huy vai trò nòng cốt; các ý kiến tham luận đều đánh giá rằng, tại địa phương, sự phối hợp 3 lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng là nhân tố quan trọng trong giữ ổn định an ninh chính trị, TTATXH và góp phần  phát triển kinh tế xã hội ...

Nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tiếp theo, hai lực lượng Công an,  Quân đội cần tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và quốc phòng. 

Tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm  ANQG; giữ gìn  TTATXH và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc. Tập trung phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. 

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Chủ động phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Phối hợp trong triển khai đảm bảo giữ vững ANTT tại các vùng chiến lược, trọng điểm. 

Làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm buôn lậu, tội phạm buôn bán người...đặc biệt trên khu vực biên giới đất liền, tuyến biển. Tích cực phối hợp phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thảm họa thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tích cực đổi mới nội dung, biện pháp vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên từng khu vực, địa bàn...

Top