Cà Mau: Tổng rà soát thống kê người nghiện, người sử dụng ma túy

06/12/2021 15:53

(Chinhphu.vn) - Công an tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch tổng rà soát, thống kê số liệu người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Cà Mau tổng rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trước thời điểm Luật phòng, chống ma túy năm 2021 có hiệu lực từ 1/1/2022

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tổng rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trước thời điểm Luật phòng, chống ma túy năm 2021 có hiệu lực. Qua đó, làm cơ sở để đánh giá về hiệu quả của Luật Phòng, chống ma túy khi được triển khai trong thực tiễn kể từ ngày 01/01/2022; phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy trên toàn tỉnh.

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đề ra chương trình, kế hoạch, biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma túy, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, quản lý người nghiện và sau cai nghiện trong tình hình hiện nay.

Việc tổng rà soát, thống kê số liệu người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy được tiến hành thực hiện từ cấp cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành có liên quan; bảo đảm tính khoa học, chính xác, khách quan, kịp thời và theo đúng hướng dẫn về phạm vi, chỉ tiêu, biểu mẫu thống kê; thống nhất về thời điểm thống kê và số liệu báo cáo tổng hợp chung trên toàn tỉnh.

Thời gian thực hiện và hoàn thành kế hoạch tổng rà soát từ ngày 15/12/2021 đến ngày 30/12/2021.

Top