Cha mẹ có hoạt động mại dâm sẽ bị hạn chế quyền với con chưa thành niên

18/06/2024 14:30

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc hôn nhân và gia đình, áp dụng từ ngày 1/7/2024, cha mẹ có hoạt động mại dâm sẽ bị hạn chế quyền với con chưa thành niên.

Cha mẹ có hoạt động mại dâm sẽ bị hạn chế quyền với con chưa thành niên- Ảnh 1.

Cha mẹ có hoạt động mại dâm sẽ bị hạn chế quyền với con chưa thành niên. Ảnh minh họa Internet

Về hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên quy định tại Điều 85 của Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP quy định, "bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý" là bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về một trong các tội quy định tại Chương XIV Bộ luật Hình sự đối với con chưa thành niên với lỗi cố ý.

Ví dụ: Cha, mẹ bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự đối với con chưa thành niên.

"Hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con" là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của con hoặc làm tổn hại đến sư phát triển toàn diện của con.

Ví dụ, cha, mẹ bỏ mặc con chưa thành niên tự sinh sống, không có điều kiện để tự nuôi mình dẫn đến con có hành vi trộm cắp tài sản.

"Phá tán tài sản của con" là mua, bán, tặng cho, hủy hoại hoặc hành vi khác làm thiệt hại đến tài sản của con mà không vì lợi ích của con.

"Có lối sống đồi trụy" là lối sống ăn chơi, tiêu khiển thấp hèn, xấu xa, hư hỏng, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Ví dụ, cha, mẹ thực hiện hoạt động mại dâm.

"Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội" là hành vi kích động, dụ dỗ, thúc đẩy, ép buộc bằng lời nói, cử chỉ hoặc bằng bất cứ hình thức nào dẫn đến con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Ví dụ, xúi giục, ép buộc dẫn đến con bỏ học, trộm cắp, lừa đảo, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức ra quyết định về việc cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên, cụ thể như sau: Không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con; Không cho cha, mẹ quản lý tài sản của con; Không cho cha, mẹ đại diện theo pháp luật cho con…

Tòa án quyết định rút ngắn thời hạn hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên trong trường hợp cha, mẹ đã thực hiện được một phần hai thời hạn theo quyết định của Tòa án và trong thời hạn này, cha, mẹ không thực hiện một trong các hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Ngoài nội dung trên, Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP còn nêu rõ nghĩa vụ cấp dưỡng cho con quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Cụ thể, trường hợp người trực tiếp nuôi con không yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cấp dưỡng thì Tòa án giải thích cho họ việc yêu cầu cấp dưỡng cho con là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con. Nếu xét thấy người trực tiếp nuôi con có khả năng, điều kiện nuôi dưỡng và việc họ không yêu cầu cấp dưỡng là tự nguyện thì Tòa án không buộc bên kia phải cấp dưỡng cho con.

Trường hợp các bên không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định mức cấp dưỡng căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Mức cấp dưỡng không thấp hơn ½ tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người cấp dưỡng đang cư trú/ tháng/ mỗi người con.

Bạn đọc tham khảo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP tại đây:

Vĩnh Hoàng

}
Top