Chế độ phụ cấp cho các cán bộ quản lý người nhiễm HIV/AIDS trong các trại giam, trại tạm giam

14/04/2023 16:25

(Chinhphu.vn) - Xin cho hỏi các cán bộ, chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV/AIDS ở các trại giam, trại tạm giam được hưởng chế độ phụ cấp cho công việc này thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 18 Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người nhiễm HIV/AIDS năm 2006 được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người nhiễm HIV/AIDS sửa đổi năm 2020 có quy định thì:

Chế độ phụ cấp cho các cán bộ quản lý người nhiễm HIV/AIDS trong các trại giam, trại tạm giam - Ảnh 1.

Phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác

1. Người đứng đầu cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác có trách nhiệm tổ chức quản lý, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV ở cơ sở do mình quản lý.

2. Chính phủ quy định việc quản lý, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, người đứng đầu trại giam, trại tạm giam có trách nhiệm tổ chức quản lý, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV ở cơ sở do mình quản lý.

Chính phủ quy định việc quản lý, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV.

Đối với các cán bộ chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV/AIDS ở các trại giam, trại tạm giam được hưởng chế độ phụ cấp cho công việc này đó là hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định tại Điều 4 Quyết định 43/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:

Chế độ bồi dưỡng

1. Mức: 500.000 đồng/người/tháng, áp dụng đối với: Cán bộ y tế, trinh sát, trực trại, trực cơ sở, khám xét, giáo dục, giáo vụ, quản giáo, cảnh sát bảo vệ - cơ động tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ; giáo viên dạy văn hóa, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các trường giáo dưỡng thuộc lực lượng Công an nhân dân.

2. Mức: 400.000 đồng/người/tháng, áp dụng đối với: Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Trưởng phân khu, Phó Trưởng phân khu, Trưởng phân hiệu, Phó Trưởng phân hiệu; Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các chức danh tương đương; cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm các công việc còn lại tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ.

Theo đó, mức 500.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với: Cán bộ y tế, trinh sát, trực trại, trực cơ sở, khám xét, giáo dục, giáo vụ, giáo viên dạy văn hóa, giáo viên chủ nhiệm lớp, quản giáo, cảnh sát bảo vệ - cơ động tại các trại giam, trại tạm giam.

Và mức 400.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với: Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Trưởng phân khu, Phó Trưởng phân khu, Trưởng phân hiệu, Phó Trưởng phân hiệu; Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các chức danh tương đương; cán bộ hướng nghiệp, dạy nghề, lăn tay, chụp ảnh, lập danh chỉ bản; cán bộ quản lý, khai thác hồ sơ phạm nhân, can phạm, trại viên, học sinh tại các trại giam, trại tạm giam.

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV/AIDS ở các trại giam

Căn cứ theo Điều 5 Quyết định 43/2015/QĐ-TTg về nguồn kinh phí để thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ Công an. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ bồi dưỡng quy định tại Điều 4 Quyết định này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Theo quy định nêu trên thì có thể thấy nguồn kinh phí để thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV/AIDS ở các trại giam, trại tạm giam do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.

Thùy Chi

Top