Đề xuất bổ sung xử phạt hành vi mua bán khiêu dâm, kích dục

29/11/2019 10:42

Dự thảo mới nhất của Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội;phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) đã bổ sung xử phạt đối với một số hành vi liên quan đến ma túy, mại dâm.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo dự thảo, bổ sung xử phạt đối với các hành vi: Sử dụng trái phép thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện; Mua, bán khiêu dâm, kích dục...

Bên cạnh đó, bãi bỏ quy định hành vi “Dẫn dắt, dụ dỗ hoạt động mua dâm, bán dâm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP (Hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm) do trùng với hành vi “Môi giới mua dâm, bán dâm” quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.

Cụ thể, theo dự thảo, đối với Hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua, bán khiêu dâm, kích dục.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi giúp sức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác mua dâm, bán dâm.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm;

b) Góp tiền, tài sản để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm;

c) Môi giới mua dâm, bán dâm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tiền, tài sản do vi phạm mà có đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều này;

b) Tịch thu tiền, tài sản dùng vào hoạt động mua dâm, bán dâm đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này.

Điều 25. Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật, người được giao quản lý cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân khác để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm, khiêu dâm, kích dục ở cơ sở do mình quản lý.

2. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

}
Top