Đồng Tháp: Hơn 52 nghìn người được tư vấn, xét nghiệm HIV

15/06/2020 17:30

Trong năm 2019, tại Đồng Tháp, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức gần 4 triệu lượt truyền thông; xét nghiệm HIV cho hơn 51 nghìn người; cấp phát bao cao su cho hơn 2.500 lượt đối tượng nhiễm HIV và có nguy cơ; tư vấn, xét nghiệm HIV cho gần 52 nghìn người.

 Xét nghiệm HIV tại Đồng Tháp. Ảnh: TT KSBT tỉnh Đồng Tháp

Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS do Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) triển khai thực hiện tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 3 năm (2018-2020), trong đó có Đồng Tháp.

Mục tiêu của Dự án là duy trì, cải thiện các gói dịch vụ can thiệp dự phòng cho đối tượng nhiễm HIV trong cộng đồng; mở rộng chẩn đoán sớm thông qua hình thức xét nghiệm HIV tại cơ sở xét nghiệm và xét nghiệm tại cộng đồng; nâng cao chất lượng điều trị ARV cho người nhiễm, giảm lây truyền HIV và tử vong do AIDS...

Triển khai các hoạt động Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS trong năm 2019, Đồng Tháp tăng cường công tác truyền thông, can thiệp dự phòng và tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện. Toàn tỉnh đã tổ chức gần 4 triệu lượt truyền thông; xét nghiệm HIV cho hơn 51 nghìn người; cấp phát bao cao su cho hơn 2.500 lượt đối tượng nhiễm HIV và có nguy cơ; tư vấn, xét nghiệm HIV cho gần 52 nghìn người.

Tại tuyến huyện, lồng ghép dịch vụ tư vấn HIV/AIDS vào các chương trình y tế, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Cấp xã triển khai và quản lý đối tượng nhiễm HIV để đưa vào hệ thống hỗ trợ và chăm sóc tại cộng đồng, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cho cộng đồng...

Năm 2020, Dự án tiếp tục triển khai với mục tiêu góp phần thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, khống chế lây nhiễm HIV trong quần thể dân cư dưới 0,3% và giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, triển khai EQUAS (ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm) cho các phòng xét nghiệm HIV; hỗ trợ kỹ thuật cho phòng xét nghiệm khẳng định HIV tuyến huyện; hỗ trợ tìm ca nhiễm HIV dương tính mới và chuyển gửi điều trị; tiếp tục dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và tư vấn xét nghiệm, chăm sóc điều trị HIV/AIDS cho tù nhân; hỗ trợ mua thẻ BHYT, chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT và đồng chi trả BHYT cho người nhiễm HIV...
Top