Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS: Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch cam kết

03/01/2020 18:12

Năm 2019 là năm thứ 2 thực hiện dự án giai đoạn 2018-2020. Dự án được triển khai tại 32 tỉnh, thành phố. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Trung ương, năm 2019 hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch cam kết với Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS Lao và Sốt rét.

 Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hữu Thủy

Ngày 3/1, Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS - Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Giám đốc Ban Quản lý các Dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã tóm tắt 10 kết quả nổi bật của chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 gồm: Mở rộng và đa dạng hóa xét nghiệm HIV với gần 3 triệu mẫu xét nghiệm HIV đã được thực hiện, phát hiện ra gần 10.000 trường hợp nhiễm mới HIV; tiếp tục duy trì hơn 53.000 người nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị bằng thuốc Methadone; mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (PrEP) cho hơn 5.000 người; điều trị bằng thuốc ARV cho hơn 142.000 bệnh nhân, đặc biệt duy trì được tỷ lệ bệnh nhân điều trị virus đạt ngưỡng ức chế virus rất cao tới hơn 95%; đưa thuốc thuốc kháng virus mới (TLD) vào phác đồ chính thức để tối ưu hóa điều trị ARV tại Việt Nam; chuyển đổi việc chi trả điều trị ARV từ nguồn viện trợ sang Quỹ Bảo hiểm y tế cho 50.000 bệnh nhân…

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương đến địa phương. Nhờ những nỗ lực đó nên dự án trong nhiều năm qua và 6 tháng đầu năm 2019  đều được xếp hạng A1.

Tuy nhiên tại một số tỉnh việc triển khai dự án rất chậm và tiến độ giải ngân còn rất thấp. PGS.TS Nguyễn Hoàng Long cho biết, hiện Cục Phòng, chống HIV/AIDS đang xây dựng đề xuất cho giai đoạn 2021-2023, căn cứ trên kết quả hoạt động của các tỉnh giai đoạn hiện nay, Cục sẽ thay đổi một số tỉnh có kết quả thực hiện dự án thấp. PGS.TS Nguyễn Hoàng Long đề nghị Ban quản lý dự án các tỉnh, thành phố tận dụng sự hỗ trợ của Quỹ Toàn cầu đẩy mạnh các hoạt động của dự án cũng là để góp phần đạt được các mục tiêu của chương trình phòng, chống HIV/AIDS quốc gia.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện dự án năm 2019 và hướng dẫn triển khai kế hoạch năm 2030; hệ thống báo cáo và chất lượng số liệu báo cáo. Lãnh đạo của Dự án VUSTA - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS và Cục Y tế Bộ Công an cũng đã chia sẻ sự phối hợp của các đơn vị trong triển khai dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời, thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện dự án năm 2019 và kế hoạch năm 2030.

Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS Lao và Sốt rét tài trợ. Mục tiêu chung của dự án là góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong quần thể dân cư nói chung dưới 0,3% và giảm tác động của HIV/AIDS đối với phát triển kinh tế, xã hội.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm: Duy trì, cải thiện các gói dịch vụ thiết yếu can thiệp dự phòng tập trung vào các nhóm đối tượng đích và bạn tình của người nhiễm HIV trong cộng đồng góp phần giảm 25% số trường hợp nhiễm HIV do tiêm chích ma túy và 20% số người nhiễm HIV do quan hệ tình dục so với năm 2015; mở rộng chẩn đoán sớm thông qua các hình thức xét nghiệm HIV tại cơ sở xét nghiệm, xét nghiệm HIV tại cộng đồng cho các nhóm quẩn thể đích và bạn tình của người nhiễm HIV góp phần đạt mục tiêu 90% số người còn sống nhiễm HIV biết được tình trạng HIV của mình.

Bên cạnh đó, mở rộng, cải thiện chất lượng điều trị thuốc kháng virus (ARV) để tối đa hóa lợi ích về điều trị, dự phòng giảm lây truyền HIV và giảm tử vong do AIDS góp phần đạt mục tiêu 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người điều trị ARV có tải lượng virus HIV thấp dưới ngưỡng ức chế, đồng thời bảo đảm quá trình chuyển sang cơ chế hỗ trợ tài chính trong nước thông qua bảo hiểm y tế được thuận lợi nhất. Củng cố hệ thống thông tin để có chiến lược, giải pháp hiệu quả ứng phó với dịch HIV/AIDS.
Top