Dự án VUSTA: Góp phần đạt mục tiêu 90-90-90 và chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

15/12/2017 15:48

Giai đoạn 2018-2020, mục tiêu chung mà Dự án VUSTA-Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS hướng tới là tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và tổ chức dựa vào cộng đồng vào phòng, chống HIV/AIDS để góp phần đạt mục tiêu 90-90-90 và chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Hoạt động can thiệp giảm hại, cung cấp bơm kim tiêm sạch của Dự án VUSTA. Ảnh: Thùy Chi

Mục tiêu cụ thể Dự án VUSTA đề xuất là cung cấp dịch vụ dự phòng HIV cho người tiêm chích ma túy (PWID), nam quan hệ đồng tính (MSM), phụ nữ hoạt động mại dâm (FSW) và người chuyển giới (TGW); củng cố hệ thống cộng đồng bền vững và thích ứng trong phòng, chống HIV/AIDS; tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các khách hàng tiếp cận với các dịch vụ y tế.

Địa bàn can thiệp là 15 tỉnh, thành phố có gánh nặng về HIV/AIDS cao, không bị trùng lặp với các địa bàn thuộc dự án. Bao gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Khánh Hòa, TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai.

Các chỉ số và chỉ tiêu cam kết trong giai đoạn này là: Đến năm 2020, có gần 27.400 người nghiện chích ma túy tiếp cận với chương trình dự phòng; gần 20.900 người nghiện chích ma túy được xét nghiệm HIV và biết kết quả xét nghiệm; hơn 28.000 MSM được tiếp cận dự phòng; gần 22.000 MSM được xét nghiệm HIV; gần 1.800 người chuyển giới được xét nghiệm HIV; gần 11.500 phụ nữ bán dâm tiếp cận dự phòng; hơn 2.900 người nhiễm HIV được kết nối với dịch vụ chăm sóc, điều trị HIV; giải đáp 2400 cuộc gọi hỗ trợ pháp lý cho khách hàng.

Những điểm mới của Dự án VUSTA giai đoạn 2018-2020 là đối tượng can thiệp. Bổ xung đối tượng người chuyển giới nữ tại 03 tỉnh/thành phố; hỗ trợ người nhiễm HIV tại 11 tỉnh/thành phố điều trị ARV bằng BHYT trong giai đoạn chuyển đổi từ OPC sang các cơ sở y tế; thực hiện xét nghiệm HIV tại cộng đồng tại các tỉnh/thành phố dự án; bổ xung nội dung truyền thông thay đổi hành vi : Những kiến thức về PrEP, PEP, ma túy tổng hợp (ATS), thông báo bạn tình/bạn chích…

Giai đoạn 2018-2020, Dự án VUSTA tập trung cơ sở để xây dựng đề xuất dự án; xây dựng chiến lược của Quỹ Toàn cầu giai đoạn 2017-2022 : Đầu tư để chấm dứt dịch; xây dựng kế hoạch phòng chống HIV/AIDS của Việt nam giai đoạn 2016-2020; Chiến lược tăng tốc để chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 của UNAIDS.

Thành lập nhóm xây dựng Đề xuất Quốc gia (CN)-Hợp phần của VUSTA; tổ chức các cuộc họp tham vấn; họp với lãnh đạo, chuyên gia của UNAIDS: Thảo luận nội dung ưu tiên của đề xuất, cập nhật những thay đổi về can thiệp dự phòng, tình hình dịch HIV/AIDS trên thế giới…
Top